Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op onze website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 14034704. De voorwaarden bevatten een forumkeuze voor de rechtbank Maastricht. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.