DOCO Groep Organisatie

De DOCO Groep is een marktgerichte organisatie, open, resultaatgericht en professioneel (lange termijn perspectief). Gebaseerd op de balans tussen pragmatisch en normatief en tussen flexibel en procedureel.

DOCo-Organigram